Wydział Ochrony Środowiska

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Ochrony Środowiska
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 838, fax +48 91 42 45 627
    wosr@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WOŚr-XII
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

Podstawa prawna: art. 83f ust. 4-20 ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r. poz. 1074)

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew" (WOŚr-9) od właściciela nieruchomości, o którym mowa w art. 83f ust. 1 pkt. 3a, zawierający:
• imię, nazwisko właściciela nieruchomości,
• oznaczenie nieruchomości, z której planowane jest usunięcie drzewa,
• rysunek albo mapka określająca usytuowanie drzewa na nieruchomości.

2. Załączniki:
• w przypadku działania przez przedstawiciela - upoważnienie dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez właściciela lub prokurenta).

II.OPŁATY:

Nie pobiera się opłaty skarbowej za dokonanie czynności urzędowej.
Opłata skarbowa:
• od upoważnienia dla osoby załatwiającej sprawę (nie dotyczy upoważnień notarialnych) - 17,00 zł.

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429
za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 35 dni (21 dni na dokonanie oględzin, 14 dni od dokonania oględzin na wniesienie sprzeciwu).

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Ochrony Środowiska (WOŚr).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem tutejszego Organu, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

VI.UWAGI:

Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w terminie 14 dni od dnia oględzin.


Lista załączników:


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk