Wydział Spraw Obywatelskich

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Spraw Obywatelskich
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    wso@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSO-LXX
Wydanie decyzji o nadaniu i umieszczeniu cech identyfikacyjnych (numerów nadwozia)

GDZIE ZAŁATWISZ

Wniosek możesz złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich w sali 62 Urzędu Miasta Szczecin lub w Filii Urzędu przy ul. Rydla 39-40 w sali 20, osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę - druk upoważnienia dostępny poniżej jako załącznik.

PRZYGOTUJ

1. Wypełniony wniosek: „Wniosek o wydanie zgody na nadanie i wybicie numeru identyfikującego podwozie \ nadwozie* wydanie tabliczki znamionowej zastępczej" (WSO-28).
2. Zabierz ze sobą
• Dowód osobisty,
• Polisa OC (do wglądu).
3. Do wniosku dołącz następujące dokumenty
• Dowód rejestracyjny,
• Opinię rzeczoznawcy samochodowego - jeśli nr VIN uległ skorodowaniu lub zniszczeniu podczas wypadku/naprawy albo masz pojazd zabytkowy bez numeru VIN.

ILE ZAPŁACISZ

Opłata skarbowa:
• za wydanie decyzji - 10,00 zł.
• za ewentualne upoważnienie - 17,00 zł. (nie płacisz za upoważnienie jeśli upoważniasz małżonka, rodzica, dziadków, pradziadków, rodzeństwo oraz pełnoletnie dziecko, wnuków lub prawnuków)

Możesz zapłacić kartą płatniczą przy okienku podczas załatwiania sprawy lub w kasach Urzędu lub przelewem (dowód wpłaty/przelewu z wpisanym rodzajem czynności, numerem VIN i numerem rejestracyjnym pokaż przy składaniu wniosku).
nr rachunku 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

CZAS OCZEKIWANIA

Od ręki, a w sprawach wymagających wyjaśnienia do 30 dni.

WAŻNE INFORMACJE

1. Nowy numer VIN wraz z tabliczką znamionowa nadaje się, gdy:
• Wymieniłeś ramę lub podwozie na nowe bez numeru fabrycznego
• Numer VIN został zatarty lub sfałszowany:

- pojazd kupiłeś na licytacji publicznej
- posiadasz prawomocne orzeczenie sądu potwierdzającego własność pojazdu,
- odzyskałeś pojazd po kradzieży,

• Numer VIN uległ skorodowaniu lub zniszczeniu podczas wypadku drogowego/naprawy,
• Posiadasz pojazd zabytkowy bez numeru VIN

PODSTAWA PRAWNA

• art. 66a ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.).


Lista załączników:


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk