przejdź do treści

Formularze deklaracji elektronicznej (e-Deklaracja)

UWAGA: Za pomocą generatora można wypełnić wyłącznie deklaracje obowiązujące od 25 listopada 2015 r. W przeciwnym wypadku należy przejść do archiwum formularzy deklaracji, wydrukować odpowiedni formularz, wypełnić, podpisać i przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Urzędu Miasta.

W celu pobrania pozostałych druków należy przejść do archiwum formularzy deklaracji, wydrukować odpowiedni formularz, wypełnić, podpisać i przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Urzędu Miasta.

Generator deklaracji dostępny dla wszystkich właścicieli nieruchomości. Zawiera on trzy opcje dla zabudowy jednorodzinnej (DOP - 1*), dla zabudowy wielorodzinnej (DOP-2*) oraz dla właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne ( DOP-3), Deklaracje DOP-3 są przeznaczone dla szkół i ich zespołów, przedszkoli, placówek opiekuńczych dla dzieci w wieku do lat 3 a także cmentarzy.

Generator prowadzi "za rękę" wypełniającego i weryfikuje dane. Po wypełnieniu deklaracji można ją wydrukować, następnie podpisać i wysłać pocztą lub zanieść do Urzędu Miasta.
Właściciele nieruchomości* posiadający kwalifikowany podpis elektroniczny lub Profil Zaufany E-PUAP  po wypełnieniu deklaracji będą mogli ją wysłać przez Internet i tym samym wypełnić ciążący na nich obowiązek prawny

Samo wypełnienie deklaracji na stronie nie wystarczy. Właściciele nieruchomości* nie dysponujący kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym E-PUAP po wypełnieniu deklaracji winni ją wydrukować, podpisać i przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Urzędu Miasta. Dopiero wówczas wypełnią ciążący na nich obowiązek.

Wzór deklaracji zawierający objaśnienia na temat sposobu wypełniania deklaracji, jej złożenia i następstw wynikających z zawartych w deklaracji danych znajdują się poniżej.

 • Właściciele nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej wypełniają i składają deklarację DOP-1 lub DOP-2, jeżeli średnie miesięczne zużycie wody dla nieruchomości nie przekracza 4 m3
 • Właściciele nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej wypełniają i składają deklarację DOP-2*. Jeżeli właściciel nieruchomości, będzie składać  deklarację dotyczącą kilku nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej musi wypełnić również załącznik/-ki ZOP-2.

 

Instrukcja obsługi e-Deklaracji:

Pobierz instrukcję obsługi (.pdf, 1,21 MB)

Uwaga! Pliki zapisane w poprzedniej wersji generatora e-Deklaracji nie są importowane do obecnej wersji systemu. Należy od początku wprowadzić dane o nieruchomościach do nowo obowiązującej aplikacji i zapisać do wykorzystania przy kolejnych zmianach deklaracji.


Wymagania techniczne:

Do korzystanie z aplikacji e-Deklaracji potrzebny jest komputer posiadający przeglądarkę internetową:

 • Microsoft Internet Explorer w wersji 11 lub nowszą,
 • Microsoft EDGE
 • Mozilla Firefox w wersji 53 lub nowszą,
 • Chrome w wersji 58 lub nowszą.

Aby w czasie składania dokumentów możliwe było ich podpisanie komputer powinien posiadać zainstalowaną maszynę wirtualną JAVA - Java Runtime Environment 1.8 lub nowszą.


Wypełnij e-Deklarację:

Objaśnienia do każdego rodzaju deklaracji znajdują się w nagłówku dokumentu, pod przyciskiem "Objaśnienia".

Objaśnienia do każdego rodzaju deklaracji znajdują się w nagłówku dokumentu, pod przycieskiem

 UWAGA! NIE MA MOŻLIWOŚCI PODPISANIA DEKLARACJI PROFILEM ZAUFANYM E-PUAP DO ODWOŁANIA.
ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY


udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2013/12/17, odpowiedzialny/a: dyrektor wydziału, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2017/07/05 09:55:05
Lista poprzednich wersji:
 • Tomasz Czerniawski / 2017/07/05 09:55:05 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2017/07/05 09:47:44 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2017/07/05 09:41:22 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2017/07/05 09:40:18 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2017/07/05 09:32:04 / modyfikacja wartości 
 • Anna Tarnawska / 2017/07/03 13:53:51 / modyfikacja wartości 
 • Anna Tarnawska / 2017/07/03 13:37:49 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2017/03/23 08:48:32 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2017/01/31 10:46:02 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2017/01/26 14:43:15 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2017/01/23 10:12:11 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2017/01/11 12:30:54 / modyfikacja wartości 
 • Ewa Rogalińska / 2016/01/14 15:03:18 / modyfikacja wartości 
 • Ewa Rogalińska / 2016/01/14 15:00:10 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2016/01/14 14:54:42 / modyfikacja wartości 
 • Ewa Rogalińska / 2016/01/08 09:07:19 / modyfikacja wartości 
 • Ewa Rogalińska / 2016/01/07 09:31:03 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2015/11/26 09:00:28 / modyfikacja wartości 
 • Ewa Rogalińska / 2015/07/15 10:56:44 / modyfikacja wartości 
 • Ewa Rogalińska / 2015/07/15 08:33:59 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2015/06/24 10:29:27 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2015/06/24 10:28:02 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2015/05/21 09:55:30 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2015/05/21 09:50:10 / modyfikacja wartości 
 • Ewa Szynkowska / 2015/04/20 12:43:37 / modyfikacja wartości 
 • Ewa Szynkowska / 2015/04/20 12:13:34 / modyfikacja wartości 
 • Ewa Szynkowska / 2015/04/20 12:13:03 / modyfikacja wartości 
 • Ewa Szynkowska / 2015/02/20 07:57:18 / modyfikacja wartości 
 • Ewa Szynkowska / 2015/02/19 10:28:25 / modyfikacja wartości 
 • Anna Tarnawska / 2015/02/03 11:14:27 / modyfikacja wartości 
 • Anna Tarnawska / 2015/02/03 11:11:44 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2014/12/30 11:38:33 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2014/01/17 09:10:50 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2014/01/16 10:13:15 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2014/01/16 09:58:33 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2014/01/16 09:29:10 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2014/01/16 09:06:41 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2014/01/16 09:04:43 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2014/01/13 10:12:02 / modyfikacja wartości 
 • Ewa Szynkowska / 2014/01/13 08:43:05 / modyfikacja wartości 
 • Ewa Szynkowska / 2014/01/13 08:28:41 / modyfikacja wartości 
 • Ewa Szynkowska / 2014/01/07 09:17:49 / modyfikacja wartości 
 • Ewa Szynkowska / 2014/01/03 12:46:13 / modyfikacja wartości 
 • Ewa Szynkowska / 2014/01/03 12:35:07 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2014/01/03 12:24:36 / modyfikacja wartości 
 • Ewa Szynkowska / 2014/01/03 12:14:24 / modyfikacja wartości 
 • Ewa Szynkowska / 2014/01/03 12:09:57 / modyfikacja wartości 
 • Ewa Szynkowska / 2014/01/03 12:05:18 / modyfikacja wartości 
 • Ewa Szynkowska / 2014/01/03 11:59:04 / modyfikacja wartości 
 • Ewa Szynkowska / 2014/01/03 11:56:39 / modyfikacja wartości 
Wydruk