przejdź do treści

Urząd Stanu Cywilnego

 • Logo Urzędu Miasta Szczecin
 • Urząd Miasta Szczecin
  Urząd Stanu Cywilnego
 • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
  tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 260
  usc@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


USC-XXI
Zmiana imienia i/lub nazwiska w trybie administracyjnym - dotyczy osoby pozostającej w związku małżeńskim

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 10).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. "Wniosek o zmianę imienia i/lub nazwiska" (USC-14).
 2. Załączniki:
  • "Oświadczenie drugiego rodzica (opiekuna prawnego) o zgodzie na zmianę imienia i/lub nazwiska dziecka" (jeżeli zmiana nazwiska rozciąga się na małoletnie dzieci) (USC-16) - złożone w obecności urzędnika stanu cywilnego,
  • "Oświadczenie dziecka powyżej 13 lat o zgodzie na zmianę jego imienia i/lub nazwiska" (USC-17) - złożone w obecności urzędnika stanu cywilnego,

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa:

 • za wydaną decyzję w sprawie zmiany imienia lub nazwiska - 37,00 zł.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego (USC).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

Sprawy załatwia się w:

 • USC Szczecin w pokoju 214, tel. (91) 42 45 256,
 • Urząd Stanu Cywilnego – Filia ul. Rydla 39/40, pok. 21, tel. 91 462 95 55 lub 91 463 74 17

Lista załączników:

udostępnił: Urząd Stanu Cywilnego, wytworzono: 2016/04/06, odpowiedzialny/a: Karol Lipiński, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2017/10/25 11:51:06
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski  2017/10/25 11:51:06  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2017/09/11 11:55:19  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2017/07/31 10:17:12  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2017/03/02 10:27:23  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2017/03/02 09:17:33  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2016/09/27 10:13:01  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2016/04/06 10:40:33  nowa pozycja 

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk