Kalkulator opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych


Za pomocą kalkulatora opłat można wyliczyć opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Po wypełnieniu wszystkich pól kalkulator ustala kwotę, jaką należy wpłacić przelewem na rachunek zobacz numery rachunków bankowych UM lub w kasie Urzędu Miasta, Pl. Armii Krajowej 1, prawe skrzydło – po uprzednim zgłoszeniu się do pok. 44

Przedsiębiorca jest zobowiązany samodzielnie wyliczyć wysokość opłaty za korzystanie z zezwoleń. Kalkulator opłat pełni rolę pomocniczą w wyliczaniu kwot nalezności.

Czy Twoje zezwolenie zaczyna się w bieżącym roku (2019)? 

Wydruk