przejdź do treści

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 630, fax +48 91 42 45 627
    wgkios@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WGKiOŚ-XXVIII
Zatwierdzanie projektów robót hydrogeologicznych

Podstawa prawna: art. 80 ust. 1-6 oraz art. 156 ust. 1 pkt 3 i art. 161 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2016 r. poz.1131 tj ze zm.), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011r. Nr 288, poz. 1696 tj. ze zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. "Wniosek o zatwierdzenie projektu robót hydrogeologicznych wraz z informacją o prawach, jakie przysługują wnioskodawcy do nieruchomości, w granicach której roboty mają być wykonywane" (WGKiOŚ-1).
2. Załącznik:
◦ projekt robót hydrogeologicznych (egzemplarz nr 1 i 2).

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa:

• za wydanie decyzji - 10,00 zł.

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1 miesiąc, a w sprawach skomplikowanych 2 miesiące.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (WGKiOŚ).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii lub delegaturze wydziału). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub delegaturze wydziału. Nie uzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.


Lista załączników:

udostępnił: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, wytworzono: 2016/05/17, odpowiedzialny/a: Paweł Adamczyk, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2017/08/07 08:55:29
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski  2017/08/07 08:55:29  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2017/02/02 12:54:14  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2016/05/17 11:58:31  nowa pozycja 

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk