Wydział Spraw Obywatelskich

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Spraw Obywatelskich
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    wso@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSO-LXXI
Zniszczenie/zgubienie/kradzież tablic rejestracyjnych i wymiana na tablice z nowym numerem rejestracyjnym

Podstawa prawna: art. 75 ust. 2 i art. 75b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.). § 15 i § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017r. poz. 2355 z późn. zm.), § 4 ust. 1, 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016r. w sprawie wysokości opat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej orz ich wtórników (Dz. U. z 2016r. poz. 689).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1."Wniosek o wydanie tablic (-y) rejestracyjnych (-ej) z nowym numerem rejestracyjnym z tytułu zniszczenia/zgubienia/kradzieży" (WSO-34).

2.Załączniki:
◦ dowód rejestracyjny,
◦ karta pojazdu - jeśli była wydana,
◦ złożenie przez właściciela oświadczenia o zgubieniu tablic(y) rejestracyjnych,
◦ zaświadczenie z Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży tablic rejestracyjnych, w przypadku kradzieży,
◦ zwrot tablicy (tablic) przy składaniu wniosku lub przy odbiorze wtórnika - w przypadku ich zniszczenia, wymiany.

3.Do wglądu:
◦ polisa OC,
◦ pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości pełnomocnika w przypadku działania przez pełnomocnika.

II. OPŁATY:

1.Opłata skarbowa:
◦ za ewentualne upoważnienie - 17,00 zł.

2.Opłata administracyjna:
◦ za tablice rejestracyjne:
- na samochód - 80,00 zł (2 tablice),
- na przyczepę - 40,00 zł (1 tablica),
- na motocykl - 40,00 zł.(1 tablica),
- na motorower - 30,00 zł (1 tablica) ,

◦ tablice indywidualne - 1 000,00 zł,

◦ tablice zabytkowe:
- samochodowe - 100,00 zł,
- motocyklowe - 50,00 zł,

◦ za blankiet dowodu rejestracyjnego - 54,00 zł,
◦ za blankiet pozwolenia czasowego - 18,50 zł (na wniosek),
◦ komplet nalepek legalizacyjnych - 12,50 zł,
◦ nalepka kontrolna - 18,50 zł (dla pojazdów samochodowych z wyjątkiem motocykli).

3.Opłata ewidencyjna:
◦ za dowód rejestracyjny - 0,50 zł,
◦ za pozwolenie czasowe - 0,50 zł,
◦ za wydanie zalegalizowanych tablic rejestracyjnych - 0,50 zł,
◦ za nalepkę kontrolną - 0,50 zł.

Opłaty można uiścić w kasie Urzędu, kartą płatniczą - przy okienku (podczas załatwiania sprawy) lub przelewem (dowody wpłat/przelewów z wpisanym w tytule wpłaty/przelewu rodzajem czynności, numerem VIN pojazdu i numerem rejestracyjnym należy załączyć do wniosku) na prowadzone w Banku PKO BP S.A. rachunki bankowe Gminy Miasto Szczecin:

a) opłata administracyjna na rachunek nr 57 1020 4795 0000 9702 0277 8470
b) opłata skarbowa na rachunek nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429
c) opłata ewidencyjna na rachunek nr 57 1020 4795 0000 9402 0277 8520

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Od ręki. Czas oczekiwania na wyprodukowanie i dostarczenie dowodu rejestracyjnego z Warszawy - do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Spraw Obywatelskich (WSO).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

1.Na okres konieczny do wykonania tablic indywidualnych i zabytkowych wydawane są tablice tymczasowe i pozwolenie czasowe.
W tym przypadku opłaty administracyjne są następujące:
◦ za blankiet pozwolenia czasowego - 13,50 zł (z urzędu), 18,50 zł (na wniosek),
◦ za tablice rejestracyjne:
- na samochód - 30,00 zł (2 tablice),
- na przyczepę - 15,00 zł (1 tablica),
- na motocykl - 12,00 zł (1 tablica),
- na motorower - 12,00 zł (1 tablica),
◦ nalepki na tablice tymczasowe - 12,50 zł.

Opłata ewidencyjna:
◦ za pozwolenie czasowe - 0,50 zł,
◦ za wydanie zalegalizowanych tablic rejestracyjnych - 0,50 zł.

2.Wszelkie dokumenty załączane do wniosku, jeśli nie określono, że mogą być załączone w kopii, załącza się w ORYGINALE.
3.Nie podlega opłacie skarbowej pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępnemu (dzieci, wnuki, prawnuki), rodzeństwu.
4.Pojazd oznacza się tylko jedną nalepką kontrolną, którą właściciel pojazdu umieszcza wewnątrz pojazdu w prawym dolnym rogu przedniej szyby.


Lista załączników:


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk