Urząd Miasta Szczecin
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
e-mail do Biura Obsługi Interesantów  

Wydział Oświaty

Numer Tytuł procedury
WOś-I Uzyskiwanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
WOś-II Dofinansowanie pracodawcy kosztów kształcenia pracownika młodocianego stanowiące pomoc de minimis
WOś-III Wpis do ewidencji niepublicznych szkół/placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne (zmiany adresu, nazwy, osoby prowadzącej, kierunku wykształcenia)
WOś-IV Wykreślenie wpisu z ewidencji niepublicznych szkół /placówek oświatowych/ prowadzonej przez Gminę Miasto Szczecin
WOś-V Przyznanie dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin
WOś-VI Stypendia i zasiłki szkolne
WOś-VII Skierowanie ucznia zamieszkałego na terenie Miasta Szczecin do kształcenia specjalnego
WOś-VIII Udostępnienie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Oświaty
WOś-IX Przewóz dziecka/ucznia niepełnosprawnego środkami transportu Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych (SOKON)
WOś-X Wpis innej formy wychowania przedszkolnego (punkt przedszkolny lub zespół wychowania przedszkolnego) do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne
WOś-XI Zwrot kosztów przejazdu dziecka/ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka w przypadku zapewnienia dowożenia przez rodziców/opiekunów prawnych
  statystyki serwisu  STATYSTYKApowrót do poprzedniej strony  COFNIJdruk treści strony  DRUKUJ
logo Unii Europejskiej
© Urząd Miasta Szczecin. Portal eurzad.szczecin.pl jest integralną częścią Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.
Projekt współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Regulamin użytkowania i polityka prywatności serwisu. Kontakt: boi@um.szczecin.pl
logo ZPORR - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego