przejdź do treści

Deklaracja opłat za odpady krok po kroku

Deklarację  można złożyć na trzy sposoby:

A. Wypełnić elektronicznie deklarację poprzez stronę eurzad.szczecin.pl  i podpisać ją z wykorzystaniem Certyfikatu Kwalifikowanego lub Profilem Zaufanym E-PUAP;

B. Pobrać formularz do druku ze strony eurzad.szczecin.pl i po wypełnieniu deklaracji przesłać podpisaną deklarację pocztą na adres:
Urząd Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin z dopiskiem: „DOP-1” , „DOP-2”, „DOP-2 z ZOP-2, „DOP-3”;

C. Pobrać formularz w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych UM a po wypełnieniu złożyć deklarację bezpośrednio w pok. 34, 45, 46, 46A, 51, wejście do Urzędu Miasta od ul. Odrowąża. Deklaracje można również pobrać i złożyć w Filii Urzędu Miasta na Prawobrzeżu przy ul. Rydla.
 

Pomoc przy wypełnianiu deklaracji.

Dane właściciela nieruchomości w nowej deklaracji muszą być tożsame z danymi właściciela zawartymi w pierwszej deklaracji. Inaczej mówiąc, jeżeli małżonkowie są współwłaścicielami nieruchomości a deklaracja do urzędu była złożona z danymi żony, to nowa, składana na skutek zmiany stawek, deklaracja też musi wskazywać żonę jako właściciela nieruchomości!

Cały czas można korzystać z informacji pod numerami tel.:
91 435 12 39, 91 435 12 02, 91 435 12 10, 91 435 12 20, 91 435 12 13 (deklaracja, opłaty) oraz 91 435 11 99 (odbiór odpadów, wyposażenie, harmonogamy) a także kontaktu e-mailowego: gospodarka_odpadami@um.szczecin.pl

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2013/12/17, odpowiedzialny/a: dyrektor wydziału, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2016/10/21 12:12:32
Lista poprzednich wersji:
 • Tomasz Czerniawski / 2016/10/21 12:12:32 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2015/11/26 08:37:24 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2015/06/23 12:56:22 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2015/05/21 09:09:00 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2014/12/30 13:59:56 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2014/12/30 11:36:14 / modyfikacja wartości 
 • Ewa Szynkowska / 2014/01/13 08:27:26 / modyfikacja wartości 
 • Ewa Szynkowska / 2014/01/03 11:26:03 / modyfikacja wartości 
 • Ewa Szynkowska / 2013/12/31 11:44:11 / modyfikacja wartości 
 • Ewa Szynkowska / 2013/12/31 11:42:40 / modyfikacja wartości 
 • Ewa Szynkowska / 2013/12/31 11:27:29 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2013/12/17 16:27:35 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2013/12/17 14:04:27 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2013/12/17 13:58:32 / nowa pozycja 
Wydruk