panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Ewidencja Działalności Gospodarczej

Od 01.01.2012 r. gminne ewidencje działalności gospodarczej przestały istnieć a w zamian powstała Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG), którą prowadzi w systemie teleinformatycznym Minister Gospodarki. Do zadań CEIDG należy m.in. ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi i udostępnianie informacji o przedsiębiorcach. Dane i informacje udostępniane przez CEIDG są jawne, każdy ma prawo dostępu do danych i informacji udostępnianych przez CEIDG. Zaświadczenia o wpisie w CEIDG mają formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej CEIDG.

Dane przedsiębiorców są udostępniane na stronie internetowej CEIDG (ceidg.gov.pl) poprzez wyszukiwarkę przedsiębiorców.

udostępnił: , wytworzono: 2011/12/13, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2012/01/05 10:03:13
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2012/01/05 10:03:13 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2011/12/13 14:54:26 nowa pozycja

Wydruk