Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Urząd Stanu Cywilnego

Numer Tytuł procedury
USC-I Zawarcie związku małżeńskiego (przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego)
USC-II Wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
USC-III Wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (przed duchownym)
USC-IV Zaświadczenie stwierdzające możność zawarcia małżeństwa za granicą
USC-V Zgłoszenie urodzenia dziecka
USC-VI Rejestracja zgonu
USC-VII Zmiany w aktach stanu cywilnego - sprostowanie
USC-VIII Zmiany w aktach stanu cywilnego - uzupełnienie
USC-IX Wpisanie do rejestru stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą
USC-X Rejestracja i odtworzenie aktu stanu cywilnego
USC-XI Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
USC-XII Nadanie dziecku nazwiska męża matki
USC-XIII Dokonanie zmiany imienia dziecka w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia
USC-XIV Oświadczenie o uznaniu ojcostwa
USC-XV Sporządzenie testamentu
USC-XVI Wydawanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego
USC-XVII Sprowadzenie dokumentu stanu cywilnego z zagranicy
USC-XVIII Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (50-lecie)
USC-XIX Sporządzenie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym
USC-XX Uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego po 1 maja 2004 r. w państwach należących do Unii Europejskiej
USC-XXI Zmiana imienia i/lub nazwiska w trybie administracyjnym - dotyczy osoby pozostającej w związku małżeńskim
USC-XXII Zmiana imienia i/lub nazwiska w trybie administracyjnym - dotyczy małoletniego dziecka
USC-XXIII Zmiana imienia i/lub nazwiska w trybie administracyjnym - dotyczy osoby pełnoletniej stanu wolnego
USC-XXIV Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Urząd Stanu Cywilnego
USC-XXV Uznanie orzeczenia sądu zagranicznego wszczętego i prawomocnego po 1 lipca 2009 r. z kraju spoza Unii Europejskiej
USC-XXVI Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
USC-XXVII Wydanie decyzji zezwalającej na sprowadzenie zwłok/szczątków ludzkich z zagranicy celem pochowania ich na Cmentarzu Komunalnym w Szczecinie
USC-XXVIII Zaświadczenie o stanie cywilnym
USC-XXIX Wgląd w akta