przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Gospodarka odpadami

Na rok 2023 od stycznia obowiązują nowe formularze deklaracji i nowe załączniki:

pozostałe druki pozostają bez zmian

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2023 r.

Na podstawie Uchwały Nr XLIV/1228/22 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 listopada 2022 r.  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty za pojemnik od 1 stycznia 2023 r. na terenie Szczecina będą obowiązywały nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowe stawki opłaty:

W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ, w której średniomiesięczne zużycie wody nie przekracza 6 m3 * oraz W ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ:
10,30 zł za 1m3 zużytej wody

Podstawa naliczenia opłaty od ilości zużytej wody: średniomiesięczne zużycie wody za okres 6 lub 12 miesięcy wybranych z 18 miesięcy poprzedzających datę, od której obowiązuje deklaracja, np. przy opłacie od stycznia 2023 r. z rachunków za wodę z 18 miesięcy wstecz, tj. od lipca 2021 r. do końca 2022 r., wybrać 6 lub 12 miesięcy po kolei.

WAŻNE: Od kwietnia 2023 r. w zabudowie wielorodzinnej opłata nie może przekroczyć kwoty 175,48 zł za gospodarstwo domowe.

Dla pozostałych nieruchomości W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ (w tych nieruchomościach, w których średniomiesięczne zużycie wody przekracza 6 m3 wody):
115,00 zł miesięcznie  od gospodarstwa domowego

Dla części niemieszkalnej nieruchomości ustalona została stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik:

 • o pojemności 80 l – 14,65 zł,
 • o pojemności 110 l – 20,28 zł,
 • o pojemności 120 l – 21,98 zł,
 • o pojemności 240 l – 43,95 zł,
 • o pojemności 360 l – 60,50 zł,
 • o pojemności 800 l – 129,99 zł,
 • o pojemności 1100 l – 154,00 zł.

UWAGA! Od 1 stycznia 2021 nie można zadeklarować braku segregacji.

Właścicielom nieruchomości, którzy nie będą segregować odpadów opłata zostanie określona w drodze decyzji przy zastosowaniu dwukrotnie wyższej stawki niż dla odpadów segregowanych:

 • od ilości zużytej wody – 20,60 zł za 1 m3 zużytej wody
 • od gospodarstwa domowego – 230,00 zł miesięczni od gospodarstwa.
 • za pojemniki w części niemieszkalnej nieruchomości:
  • o pojemności 80 l – 29,30 zł,
  • o pojemności 110 l – 40,56 zł,
  • o pojemności 120 l – 43,96 zł,
  • o pojemności 240 l – 87,90 zł,
  • o pojemności 360 l – 121,00 zł,
  • o pojemności 800 l – 259,98 zł,
  • o pojemności 1100 l – 308,00 zł.

Zwolnienie z części opłaty dla kompostujących w całości bioodpady. Dotyczy tylko zabudowy jednorodzinnej.

 • bioodpady muszą być w całości kompostowane.
 • gmina nie odbiera z takich nieruchomości bioodpadów.
 • zwolnienie wynosi 5% opłaty.
 • w celu skorzystania ze zwolnienia należy złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UWAGA! Terminy płatności oraz numery rachunków bankowych pozostają bez zmian!

Zawiadomienia o nowej kwocie opłaty za odpady

Urząd Miasta Szczecin zawiadomi część właścicieli nieruchomości o nowej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikającej ze zmiany. Ci właściciele, którzy otrzymają zawiadomienie nie muszą składać deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ze względu na zmianę stawek.

Kto dostanie zawiadomienie o nowej wysokości opłaty?

 • Wszyscy właściciele nieruchomości, którzy mieszkają w domach jednorodzinnych i płacą opłatę od gospodarstwa domowego na podstawie deklaracji lub zawiadomień.
 • Właściciele nieruchomości, którzy dotychczas płacili opłatę na podstawie ilości zużytej wody, ale  składali deklaracje o wysokości opłaty obowiązującej od miesiąca innego niż styczeń danego roku (np. od kwietnia 2022 r.).

Ci właściciele dostaną jednak zawiadomienie o wysokości opłaty obowiązującej tylko na pewien okres (np. do marca 2023 r.) i po upływie tego okresu muszą złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kto powinien złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującą od stycznia 2023 r. i w jakim terminie?

 • Właściciele nieruchomości  w zabudowie wielorodzinnej oraz w zabudowie jednorodzinnej, w której zużycie wody nie  przekracza średniomiesięcznie 6 m3, którzy dotychczas każdego roku od stycznia deklarowali opłatę
 • Właściciele nieruchomości, którzy nie składali deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku z czym wysokość opłaty określono im w decyzji.

Deklaracje należy złożyć do 10 lutego 2023 r.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących wypełnienia DEKLARACJI prosimy o kontakt pod numerami: 91 435 1239, 91 435 1202, 91 435 1210, 91 435 1213, 91 435 1220, 91 435 1179

W sprawach dotyczących odbiorów odpadów, wyposażenia (worki, pojemniki), harmonogramów: 91 435 11 99

W sprawie wpłat, stanu konta, upomnień - Wydział Księgowości tel. 91 435 12 14 (stan konta, wpłaty) albo 91 424 54 27, 91 424 5400 (upomnienia)

Kontakt e-mailowy w sprawach dotyczących gospodarki odpadami: gospodarka_odpadami@um.szczecin.pl


 

Link do zewnętrznego serwisu ecoszczecin.pl - otwiera się w nowym oknie

udostępnił: Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, wytworzono: 2013/05/15, odpowiedzialny/a: dyrektor wydziału, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2023/09/25 11:07:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2023/09/25 11:07:44 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2023/09/25 11:06:54 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2023/05/11 09:54:26 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2023/04/27 09:50:07 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2023/04/18 13:30:20 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2023/04/18 10:54:55 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2023/04/17 10:23:33 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2022/12/15 14:39:35 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2022/09/28 12:53:31 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2022/06/02 12:06:15 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2022/01/21 14:14:15 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2021/12/30 13:08:34 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2021/12/30 13:02:12 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/12/31 21:23:18 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/12/31 21:15:42 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/12/31 21:14:17 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/11/10 11:58:19 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/11/10 11:04:26 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/01/24 14:39:05 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/01/24 14:21:49 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/01/24 13:26:02 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/01/24 13:24:03 modyfikacja wartości
Agnieszka Korczyńska 2019/12/19 12:30:49 modyfikacja wartości
Agnieszka Korczyńska 2019/12/19 12:29:09 modyfikacja wartości
Agnieszka Korczyńska 2019/12/19 10:56:38 modyfikacja wartości
Agnieszka Korczyńska 2019/12/19 10:55:43 modyfikacja wartości
Agnieszka Korczyńska 2019/12/19 10:45:39 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/12/03 09:00:23 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/12/03 08:43:07 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/06/03 10:48:35 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/06/03 10:45:42 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/12/17 08:24:41 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2017/11/29 13:32:28 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2017/11/29 13:05:37 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2017/02/20 10:05:17 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2017/02/16 13:31:15 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/09/12 14:49:53 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/05/13 07:59:49 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/05/06 12:58:05 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/11/26 08:34:20 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/11/26 08:33:11 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/06/23 10:59:18 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/05/21 09:58:48 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/05/21 09:07:09 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/03/30 14:10:16 modyfikacja wartości
Ewa Szynkowska 2015/02/20 07:56:52 modyfikacja wartości
Ewa Szynkowska 2015/02/19 10:32:24 modyfikacja wartości
Ewa Szynkowska 2015/02/19 10:30:56 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2014/12/30 14:02:59 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2014/12/30 14:01:57 modyfikacja wartości