przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Gospodarka odpadami

FORMULARZE I DRUKI NA ROK 2024

pozostałe druki pozostają bez zmian

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie Uchwały Nr XLIV/1228/22 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 listopada 2022 r.  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty za pojemnik od 1 stycznia 2023 r. na terenie Szczecina wprowadzono nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stawki te obowiązują również w 2024 roku.

Nowe stawki opłaty:

W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ, w której średniomiesięczne zużycie wody nie przekracza 6 m3 * oraz W ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ:
10,30 zł za 1m3 zużytej wody

Podstawa naliczenia opłaty od ilości zużytej wody: średniomiesięczne zużycie wody za okres 6 lub 12 miesięcy wybranych z 18 miesięcy poprzedzających datę, od której obowiązuje deklaracja, np. przy opłacie od stycznia 2024 r. z rachunków za wodę z 18 miesięcy wstecz, tj. od lipca 2022 r. do końca 2023 r., wybrać 6 lub 12 miesięcy po kolei.

WAŻNE: Od kwietnia 2024 r. w zabudowie wielorodzinnej opłata nie może przekroczyć kwoty 208,91 zł za gospodarstwo domowe.

Dla pozostałych nieruchomości W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ (w tych nieruchomościach, w których średniomiesięczne zużycie wody przekracza 6 m3 wody):
115,00 zł miesięcznie  od gospodarstwa domowego

Dla części niemieszkalnej nieruchomości ustalona została stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik:

 • o pojemności 80 l – 14,65 zł,
 • o pojemności 110 l – 20,28 zł,
 • o pojemności 120 l – 21,98 zł,
 • o pojemności 240 l – 43,95 zł,
 • o pojemności 360 l – 60,50 zł,
 • o pojemności 800 l – 129,99 zł,
 • o pojemności 1100 l – 154,00 zł.

UWAGA! Od 1 stycznia 2021 nie można zadeklarować braku segregacji.

Właścicielom nieruchomości, którzy nie będą segregować odpadów opłata zostanie określona w drodze decyzji przy zastosowaniu dwukrotnie wyższej stawki niż dla odpadów segregowanych:

 • od ilości zużytej wody – 20,60 zł za 1 m3 zużytej wody
 • od gospodarstwa domowego – 230,00 zł miesięczni od gospodarstwa.
 • za pojemniki w części niemieszkalnej nieruchomości:
  • o pojemności 80 l – 29,30 zł,
  • o pojemności 110 l – 40,56 zł,
  • o pojemności 120 l – 43,96 zł,
  • o pojemności 240 l – 87,90 zł,
  • o pojemności 360 l – 121,00 zł,
  • o pojemności 800 l – 259,98 zł,
  • o pojemności 1100 l – 308,00 zł.

Zwolnienie z części opłaty dla kompostujących w całości bioodpady. Dotyczy tylko zabudowy jednorodzinnej.

 • bioodpady muszą być w całości kompostowane.
 • gmina nie odbiera z takich nieruchomości bioodpadów.
 • zwolnienie wynosi 5% opłaty.
 • w celu skorzystania ze zwolnienia należy złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UWAGA! Terminy płatności oraz numery rachunków bankowych pozostają bez zmian!

Kto powinien złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującą od stycznia 2024 r. i w jakim terminie?

 • Właściciele nieruchomości  w zabudowie wielorodzinnej oraz w zabudowie jednorodzinnej, w której zużycie wody nie  przekracza średniomiesięcznie 6 m3, którzy dotychczas każdego roku od stycznia deklarowali opłatę
 • Właściciele nieruchomości, którzy nie składali deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku z czym wysokość opłaty określono im w decyzji.

Deklaracje należy złożyć do 12 lutego 2024 r.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących wypełnienia DEKLARACJI prosimy o kontakt pod numerami: 91 435 1239, 91 435 1202, 91 435 1210, 91 435 1213, 91 435 1220, 91 435 1179

W sprawach dotyczących odbiorów odpadów, wyposażenia (worki, pojemniki), harmonogramów: 91 435 11 99

W sprawie wpłat, stanu konta, upomnień - Wydział Księgowości tel. 91 435 12 14 (stan konta, wpłaty) albo 91 424 54 27, 91 424 5400 (upomnienia)

Kontakt e-mailowy w sprawach dotyczących gospodarki odpadami: gospodarka_odpadami@um.szczecin.pl


 

Link do zewnętrznego serwisu ecoszczecin.pl - otwiera się w nowym oknie

udostępnił:
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
wytworzono:
2013/05/15
odpowiedzialny/a:
Marta Wieczorek
wprowadził/a:
Tomasz Czerniawski
dnia:
2024/04/03 13:30:36
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2024/04/03 13:30:36 aktualizacja treści
Tomasz Czerniawski 2024/01/31 10:07:59 aktualizacja treści
Tomasz Czerniawski 2024/01/03 12:46:03 aktualizacja treści
Anna Tarnawska 2023/12/28 13:52:15 aktualizacja treści
Anna Tarnawska 2023/12/28 13:46:52 aktualizacja treści
Tomasz Czerniawski 2023/09/25 11:07:44 aktualizacja treści
Tomasz Czerniawski 2023/09/25 11:06:54 aktualizacja treści
Tomasz Czerniawski 2023/05/11 09:54:26 aktualizacja treści
Tomasz Czerniawski 2023/04/27 09:50:07 aktualizacja treści
Tomasz Czerniawski 2023/04/18 13:30:20 aktualizacja treści
Tomasz Czerniawski 2023/04/18 10:54:55 aktualizacja treści
Tomasz Czerniawski 2023/04/17 10:23:33 aktualizacja treści
Tomasz Czerniawski 2022/12/15 14:39:35 aktualizacja treści
Anna Tarnawska 2022/09/28 12:53:31 aktualizacja treści
Tomasz Czerniawski 2022/06/02 12:06:15 aktualizacja treści
Tomasz Czerniawski 2022/01/21 14:14:15 zmiany w układzie tekstu
Tomasz Czerniawski 2021/12/30 13:08:34 uaktulnienie informacji
Tomasz Czerniawski 2021/12/30 13:02:12 uaktulnienie informacji
Tomasz Czerniawski 2020/12/31 21:23:18 uaktulnienie informacji
Tomasz Czerniawski 2020/12/31 21:15:42 uaktulnienie informacji
Tomasz Czerniawski 2020/12/31 21:14:17 uaktulnienie informacji
Tomasz Czerniawski 2020/11/10 11:58:19 uaktulnienie informacji
Tomasz Czerniawski 2020/11/10 11:04:26 uaktulnienie informacji
Tomasz Czerniawski 2020/01/24 14:39:05 uaktulnienie informacji
Tomasz Czerniawski 2020/01/24 14:21:49 uaktulnienie informacji
Tomasz Czerniawski 2020/01/24 13:26:02 uaktulnienie informacji
Tomasz Czerniawski 2020/01/24 13:24:03 uaktulnienie informacji
Agnieszka Korczyńska 2019/12/19 12:30:49 uaktulnienie informacji
Agnieszka Korczyńska 2019/12/19 12:29:09 uaktulnienie informacji
Agnieszka Korczyńska 2019/12/19 10:56:38 uaktulnienie informacji
Agnieszka Korczyńska 2019/12/19 10:55:43 uaktulnienie informacji
Agnieszka Korczyńska 2019/12/19 10:45:39 uaktulnienie informacji
Tomasz Czerniawski 2019/12/03 09:00:23 uaktulnienie informacji
Tomasz Czerniawski 2019/12/03 08:43:07 uaktulnienie informacji
Tomasz Czerniawski 2019/06/03 10:48:35 uaktulnienie informacji
Tomasz Czerniawski 2019/06/03 10:45:42 uaktulnienie informacji
Tomasz Czerniawski 2018/12/17 08:24:41 uaktulnienie informacji
Tomasz Czerniawski 2017/11/29 13:32:28 uaktulnienie informacji
Tomasz Czerniawski 2017/11/29 13:05:37 uaktulnienie informacji
Tomasz Czerniawski 2017/02/20 10:05:17 uaktulnienie informacji
Tomasz Czerniawski 2017/02/16 13:31:15 uaktulnienie informacji
Tomasz Czerniawski 2016/09/12 14:49:53 uaktulnienie informacji
Tomasz Czerniawski 2016/05/13 07:59:49 uaktulnienie informacji
Tomasz Czerniawski 2016/05/06 12:58:05 uaktulnienie informacji
Tomasz Czerniawski 2015/11/26 08:34:20 uaktulnienie informacji
Tomasz Czerniawski 2015/11/26 08:33:11 uaktulnienie informacji
Tomasz Czerniawski 2015/06/23 10:59:18 uaktulnienie informacji
Tomasz Czerniawski 2015/05/21 09:58:48 uaktulnienie informacji
Tomasz Czerniawski 2015/05/21 09:07:09 uaktulnienie informacji
Tomasz Czerniawski 2015/03/30 14:10:16 uaktulnienie informacji