przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Formularze deklaracji elektronicznej (e-Deklaracja)

UWAGA:

Za pomocą generatora można wypełnić wyłącznie deklaracje obowiązujące od 25 listopada 2015 r. W przeciwnym wypadku należy przejść do archiwum formularzy deklaracji, wydrukować odpowiedni formularz, wypełnić, podpisać i przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Urzędu Miasta.

W celu pobrania pozostałych druków należy przejść do archiwum formularzy deklaracji, wydrukować odpowiedni formularz, wypełnić, podpisać i przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Urzędu Miasta.

Generator deklaracji dostępny dla wszystkich właścicieli nieruchomości. Zawiera on trzy opcje dla zabudowy jednorodzinnej (DOP - 1*), dla zabudowy wielorodzinnej (DOP-2*) oraz dla właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne ( DOP-3), Deklaracje DOP-3 są przeznaczone dla szkół i ich zespołów, przedszkoli, placówek opiekuńczych dla dzieci w wieku do lat 3 a także cmentarzy.

Generator prowadzi "za rękę" wypełniającego i weryfikuje dane. Po wypełnieniu deklaracji można ją wydrukować, następnie podpisać i wysłać pocztą lub zanieść do Urzędu Miasta.

Właściciele nieruchomości* posiadający kwalifikowany podpis elektroniczny lub Profil Zaufany E-PUAP  po wypełnieniu deklaracji będą mogli ją wysłać przez Internet i tym samym wypełnić ciążący na nich obowiązek prawny

Samo wypełnienie deklaracji na stronie nie wystarczy. Właściciele nieruchomości* nie dysponujący kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym E-PUAP po wypełnieniu deklaracji winni ją wydrukować, podpisać i przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Urzędu Miasta. Dopiero wówczas wypełnią ciążący na nich obowiązek.

Wzór deklaracji zawierający objaśnienia na temat sposobu wypełniania deklaracji, jej złożenia i następstw wynikających z zawartych w deklaracji danych znajdują się poniżej.

  • Właściciele nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej wypełniają i składają deklarację DOP-1 lub DOP-2, jeżeli średnie miesięczne zużycie wody dla nieruchomości nie przekracza 6 m3
  • Właściciele nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej wypełniają i składają deklarację DOP-2*. Jeżeli właściciel nieruchomości, będzie składać  deklarację dotyczącą kilku nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej musi wypełnić również załącznik/-ki ZOP-2.

Instrukcja obsługi e-Deklaracji:

Pobierz instrukcję obsługi (.pdf, 1,21 MB)

Uwaga! Pliki zapisane w poprzedniej wersji generatora e-Deklaracji nie są importowane do obecnej wersji systemu. Należy od początku wprowadzić dane o nieruchomościach do nowo obowiązującej aplikacji i zapisać do wykorzystania przy kolejnych zmianach deklaracji.


Wymagania techniczne:

Do korzystanie z aplikacji e-Deklaracji potrzebny jest komputer posiadający przeglądarkę internetową:

  • Microsoft EDGE
  • Mozilla Firefox w wersji 53 lub nowszą,
  • Chrome w wersji 58 lub nowszą.

Aby w czasie składania dokumentów możliwe było ich podpisanie komputer powinien posiadać zainstalowaną maszynę wirtualną JAVA - Java Runtime Environment 1.8 lub nowszą.


Wypełnij e-Deklarację:

Objaśnienia do każdego rodzaju deklaracji znajdują się w nagłówku dokumentu, pod przyciskiem "Objaśnienia".

Zakreślony Przycisk 'Objaśnienia', położony w lewym górnym rogu formularza

Od 14.12.2020r. jest możliwość złożenia multipodpisu elektronicznego w aplikacji zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotów gospodarczych.

Pamietaj! Po podpisaniu edeklaracji wykonaj akcję „wyślij”!

Instrukcja wysyłania e-Deklaracji

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy są obowiązani złożyć w Urzędzie Miasta Szczecin albo przesłać na adres Urzędu Miasta Szczecin albo przesłać w formie elektronicznej za pomocą dedykowanej strony internetowej Urzędu Miasta Szczecin https://odpady.um.szczecin.pl (§ 3 w/w Uchwały)

Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej zgodnie z art. 20a i 20ae ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 346, 568, 695 i 1517) -§ 5 ust.1 w/w Uchwały.

UWAGA! Jeśli Java komunikuje problem z security należy wpisać adres aplikacji https://odpady.um.szczecin.pl w panelu Java Control Panel zakładka Security Exception Site List (wywołanie okna w Microsoft Windows:  -> Java -> Configure Java)

okienko Java Control Panel

Po wprowadzeniu deklaracji i naciśnięciu przycisku "Wyślij" zostaną Państwo przekierowani na stronę na której należy w pierwszej kolejności kliknąć na ikonę "Podpisz profilem zaufanym epuap". Po podpisaniu dokumentu pojawi się komunikat "Dokument został podpisany Profilem Zaufanym ".

Po tym komunikacie należy kliknąć ma ikonkę Wyślij Dokument". Pojawi się komunikat "Dokument został wysłany". Dopiero wówczas podpisana deklaracja jest wysłana do Urzędu i można pobrać "Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia" i wydrukować wypełniony dokument w postaci PDF.

Wypełnij i wyślij e-Deklarację

udostępnił:
WGKiOŚ
wytworzono:
2013/12/17
odpowiedzialny/a:
dyrektor wydziału
wprowadził/a:
Tomasz Czerniawski
dnia:
2023/12/21 15:15:13
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2023/12/21 15:15:13 dodanie komunikatu dot. problemu z Javą
Tomasz Czerniawski 2023/12/21 15:11:34 dodanie komunikatu dot. problemu z Javą
Tomasz Czerniawski 2023/12/21 15:09:28 dodanie komunikatu dot. problemu z Javą
Tomasz Czerniawski 2023/12/21 15:08:03 dodanie komunikatu dot. problemu z Javą
Tomasz Czerniawski 2023/12/21 15:06:41 dodanie komunikatu dot. problemu z Javą
Tomasz Czerniawski 2023/12/21 15:05:26 dodanie komunikatu dot. problemu z Javą
Tomasz Czerniawski 2023/12/21 14:59:57 dodanie komunikatu dot. problemu z Javą
Tomasz Czerniawski 2023/12/21 14:43:52 dodanie komunikatu dot. problemu z Javą
Agnieszka Korczyńska 2022/10/31 12:46:22 dodanie: Instrukcja wysyłania e-Deklaracji
Agnieszka Korczyńska 2022/10/31 12:37:08 dodanie: Instrukcja wysyłania e-Deklaracji
Tomasz Czerniawski 2022/02/22 15:39:04 dodanie: Instrukcja wysyłania e-Deklaracji
Tomasz Czerniawski 2022/02/22 15:17:32 dodanie: Instrukcja wysyłania e-Deklaracji
Tomasz Czerniawski 2022/02/22 15:11:43 dodanie: Instrukcja wysyłania e-Deklaracji
Tomasz Czerniawski 2022/01/24 08:22:51 poprawka edycyjna
Tomasz Czerniawski 2022/01/03 07:39:27 poprawki
Tomasz Czerniawski 2021/12/30 11:15:37 poprawki
Tomasz Czerniawski 2021/05/04 14:36:58 poprawki
Tomasz Czerniawski 2021/01/15 18:12:51 poprawki
Tomasz Czerniawski 2020/12/31 15:47:26 poprawki
Tomasz Czerniawski 2020/12/16 09:06:02 poprawki
Tomasz Czerniawski 2020/12/14 18:04:27 poprawki
Tomasz Czerniawski 2020/12/11 21:34:29 poprawki
Tomasz Czerniawski 2020/12/11 16:11:20 poprawki
Tomasz Czerniawski 2020/12/11 16:06:54 poprawki
Tomasz Czerniawski 2020/08/12 13:21:06 poprawki
Agnieszka Korczyńska 2020/03/12 12:23:29 poprawki
Agnieszka Korczyńska 2020/03/03 12:56:52 poprawki
Agnieszka Korczyńska 2020/03/03 12:24:17 poprawki
Tomasz Czerniawski 2019/12/03 08:45:03 poprawki
Agnieszka Korczyńska 2019/06/17 08:18:34 poprawki
Agnieszka Korczyńska 2019/06/11 13:54:22 poprawki
Agnieszka Korczyńska 2019/06/10 15:54:39 poprawki
Agnieszka Korczyńska 2019/06/10 15:53:06 poprawki
Agnieszka Korczyńska 2019/06/10 12:13:30 poprawki
Anna Tarnawska 2019/01/29 09:00:22 poprawki
Anna Tarnawska 2019/01/28 13:05:29 poprawki
Anna Tarnawska 2018/01/23 14:31:14 poprawki
Anna Tarnawska 2018/01/22 10:09:13 poprawki
Tomasz Czerniawski 2017/07/05 09:55:05 poprawki
Tomasz Czerniawski 2017/07/05 09:47:44 poprawki
Tomasz Czerniawski 2017/07/05 09:41:22 poprawki
Tomasz Czerniawski 2017/07/05 09:40:18 poprawki
Tomasz Czerniawski 2017/07/05 09:32:04 poprawki
Anna Tarnawska 2017/07/03 13:53:51 poprawki
Anna Tarnawska 2017/07/03 13:37:49 poprawki
Tomasz Czerniawski 2017/03/23 08:48:32 poprawki
Tomasz Czerniawski 2017/01/31 10:46:02 poprawki
Tomasz Czerniawski 2017/01/26 14:43:15 poprawki
Tomasz Czerniawski 2017/01/23 10:12:11 poprawki
Tomasz Czerniawski 2017/01/11 12:30:54 poprawki