przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Ochrony Środowiska
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 838, fax +48 91 42 45 432
    wosr@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WOŚr-XXXV
Udostępnienie informacji geologicznej

Podstawa prawna: art. 100 ust. 1 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2022 r. poz. 1072 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2017 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2075).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

„Wniosek o udostępnienie informacji geologicznej” (WOŚr-38).

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

W ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu 2 miesięcy.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Ochrony Środowiska (WOŚr).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub delegaturze wydziału. Nie uzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
2. Organ odmawia udostępnienia informacji geologicznej w przypadku stwierdzenia, że wyłączne prawo do nieodpłatnego wykorzystywania danej informacji geologicznej przysługuje temu, kto poniósł koszt wykonania prac geologicznych prowadzonych na mocy decyzji wydanych na podstawie ustawy Prawo górnicze i geologiczne lub, że informacja geologiczna może być udostępniona za wynagrodzeniem.

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Ochrony Środowiska
wytworzono:
2016/05/17
odpowiedzialny/a:
Anetta Kieszkowska
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2023/02/06 09:10:24
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2023/02/06 09:10:24 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/02/03 14:53:55 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/01/22 07:42:58 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/06/10 12:21:16 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/04/04 09:50:47 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/23 10:27:09 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/02/05 13:28:49 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/08/07 09:13:00 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/02/02 13:00:07 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/17 13:26:55 nowa pozycja