przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Ochrony Środowiska
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 838, fax +48 91 42 45 627
    wosr@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WOŚr-XVI
Wydawanie kart wędkarskich

Podstawa prawna: art.7 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U.2022.883 t.j.), § 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.U.2018.2003 t.j.) oraz Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o wydanie karty wędkarskiej/duplikatu karty wędkarskiej” (WOŚr-30);
2. Zaświadczenie komisji egzaminacyjnej P.Z.W. stwierdzające, że zainteresowana osoba złożyła egzamin ze znajomości ochrony i połowu ryb
lub
3. Świadectwo ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia studiów w przypadku osób posiadających średnie lub wyższe wykształcenie z zakresu rybactwa
4. Załączniki:
• aktualne zdjęcie bez starych pieczęci o wymiarach maksymalnie 3,5 x 4,4 cm
z opisem - imię, nazwisko, adres zamieszkania.

II.OPŁATY:

1. Opłatę za wydanie karty wędkarskiej w wysokości 10 zł, dokonuje się w kasie Urzędu Miasta, na Poczcie, w Banku lub przez Internet na rachunek - Gmina Miasto Szczecin, nr konta: 57 1020 4795 0000 9702 0277 8470
2. Opłatę skarbową w wysokości 17 zł w przypadku złożenia pełnomocnictw dokonuje się w kasie Urzędu Miasta, na Poczcie, w Banku lub przez Internet na rachunek - Gmina Miasto Szczecin, nr konta: 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429. Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

7 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Ochrony Środowiska (WOŚr).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnieni:
• dzieci do lat 14, z tym że mogą one uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę.
• cudzoziemcy czasowo przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający zezwolenie na połów ryb.
• uprawiający amatorski połów ryb w wodach znajdujących się w obiektach przeznaczonych do chowu lub hodowli ryb, jeżeli uzyskały od uprawnionego do rybactwa zezwolenie na połów w tych wodach.
Kartę wędkarską wydaje się osobie, która ukończyła 14. lat. Wniosek osoby małoletniej musi być podpisany przez jej przedstawiciela ustawowego (przez jednego z rodziców) lub opiekuna prawnego.
Z obowiązku składania egzaminu zwolnione są osoby posiadające średnie lub wyższe wykształcenie z zakresu rybactwa.
 

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Ochrony Środowiska
wytworzono:
2016/05/17
odpowiedzialny/a:
Anetta Kieszkowska
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2023/02/06 08:31:19
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2023/02/06 08:31:19 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/02/03 12:49:59 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/02/03 12:40:57 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2020/08/05 13:28:01 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2020/08/05 13:25:21 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2020/08/05 13:24:05 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/01/15 12:40:19 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/04/16 09:54:07 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/04/04 08:25:10 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/23 10:19:52 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/12/31 12:56:54 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/01/04 11:22:32 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/01/04 11:15:36 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/08/17 14:24:15 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/08/17 11:43:14 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/08/17 10:46:02 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/17 09:06:24 nowa pozycja