przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Ochrony Środowiska
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 838, fax +48 91 42 45 432
    wosr@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WOŚr-IV
Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Podstawa prawna: art. 181 ust. 1, pkt. 2, art. 184 oraz art. 220 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 881).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, zawierający informacje wymienione w art. 184 ww. ustawy.

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia:

•  w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą - 2 011,00 zł,
• w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców - 506,00 zł,
• pozostałe - 506,00 zł.

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Ochrony Środowiska (WOŚr).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii lub filii Urzędu). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nie uzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Ochrony Środowiska
wytworzono:
2016/05/12
odpowiedzialny/a:
Anetta Kieszkowska
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2023/05/19 12:43:53
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2023/05/19 12:43:53 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/05/19 12:43:19 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/12/30 14:11:34 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/04/04 07:49:05 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/23 10:16:33 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/12/11 14:00:00 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/03/08 10:52:57 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/12 12:17:37 nowa pozycja