przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Ochrony Środowiska
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 838, fax +48 91 42 45 432
    wosr@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WOŚr-XXXVIII
Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu

Podstawa prawna: art. 72a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. "Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu” (WOŚr-37).
2. Zgoda strony, na rzecz której decyzja została wydana do przeniesienia decyzji na rzecz innego podmiotu oraz deklaracji innego podmiotu o przyjęciu warunków zawartych w decyzji.

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa:
• za przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu – 105,00 zł.

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Ochrony Środowiska (WOŚr).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii lub delegaturze wydziału). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub delegaturze wydziału. Nieuzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Ochrony Środowiska
wytworzono:
2016/05/18
odpowiedzialny/a:
Anetta Kieszkowska
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2023/05/18 14:03:06
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2023/05/18 14:03:06 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/04/04 09:56:17 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/23 10:28:15 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/01/09 08:32:46 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/01/12 10:08:52 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/18 09:04:48 nowa pozycja