przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Ochrony Środowiska
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 838, fax +48 91 42 45 627
    wosr@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WOŚr-XVII
Wydawanie kart łowiectwa podwodnego

Podstawa prawna: art. 7 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U.2022.883 t.j.), § 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.U.2018.2003 t.j.) oraz Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o wydanie karty łowiectwa podwodnego/duplikatu karty łowiectwa podwodnego” (WOŚr-32);
2. Zaświadczenie Komisji Działalności Podwodnej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego stwierdzające, że zainteresowana osoba złożyła egzamin ze znajomości ochrony ryb i łowiectwa podwodnego;
lub
3. Świadectwo ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia studiów w przypadku osób posiadających średnie lub wyższe wykształcenie z zakresu rybactwa;
4. Aktualne zdjęcie bez starych pieczęci o wymiarach maksymalnie 3,5 x 4,4 cm z opisem - imię, nazwisko, adres zamieszkania.

II.OPŁATY:

1. Opłatę za wydanie karty łowiectwa podwodnego w wysokości 10 zł, dokonuje się w kasie Urzędu Miasta, na Poczcie, w Banku lub przez Internet na rachunek - Gmina Miasto Szczecin, nr konta: 57 1020 4795 0000 9702 0277 8470.
2. Opłatę skarbową w wysokości 17 zł w przypadku złożenia pełnomocnictw dokonuje się w kasie Urzędu Miasta, na Poczcie, w Banku lub przez Internet na rachunek - Gmina Miasto Szczecin, nr konta: 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429. Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

7 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Ochrony Środowiska (WOŚr).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

Kartę łowiectwa podwodnego wydaje się osobie, która ukończyła lat 18 i jest mieszkańcem m. Szczecin, po złożeniu przez wnioskodawcę zaświadczenia o zdaniu egzaminu ze znajomości ochrony i połowu ryb przed komisją powołaną przez społeczną organizację amatorskiego połowu ryb. Z obowiązku zdawania egzaminu są zwolnione osoby posiadające średnie lub wyższe wykształcenie rybackie;
Z obowiązku posiadania karty łowiectwa podwodnego są zwolnieni:
• cudzoziemcy czasowo przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający zezwolenie na połów ryb.
• uprawiający amatorski połów ryb w wodach znajdujących się w obiektach przeznaczonych do chowu lub hodowli ryb, jeżeli uzyskały od uprawnionego do rybactwa zezwolenie na połów w tych wodach.
 

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Ochrony Środowiska
wytworzono:
2016/05/17
odpowiedzialny/a:
Anetta Kieszkowska
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2023/02/06 08:53:49
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2023/02/06 08:53:49 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/02/03 13:01:56 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2020/08/05 13:27:04 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/01/15 12:42:11 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/01/15 12:41:09 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/04/16 09:54:48 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/04/04 08:30:59 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/23 10:20:12 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/12/31 12:57:28 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/01/04 11:22:45 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/01/04 11:16:41 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/08/17 14:24:51 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/08/17 11:43:48 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/08/17 10:47:37 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/17 09:12:15 nowa pozycja