przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Ochrony Środowiska
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 838, fax +48 91 42 45 432
    wosr@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WOŚr-XIV
Opiniowanie projektów robót geologicznych

Podstawa prawna: art. 80 ust. 5 i art. 9 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2019 r. poz. 868 z późn. zm.) oraz art. 106 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) – zatwierdzenie projektu robót geologicznych wymaga opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

„Wniosek o zaopiniowanie projektu robót geologicznych” (WOŚr-10) – 1 egz. projektu + 1 egz. projektu decyzji.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

W ciągu 14 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Ochrony Środowiska (WOŚr).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie (zażalenie składa się w kancelarii lub delegaturze wydziału). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia stronie.

VI. UWAGI:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub delegaturze wydziału. Nie uzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Ochrony Środowiska
wytworzono:
2016/05/17
odpowiedzialny/a:
Anetta Kieszkowska
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2023/02/03 12:19:07
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2023/02/03 12:19:07 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/02/03 12:13:47 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/01/22 07:39:04 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/06/10 12:09:04 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/04/04 08:17:53 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/23 10:19:11 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/02/05 13:05:10 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/08/07 08:39:07 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/02/02 12:50:13 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/17 08:39:22 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/17 08:36:30 nowa pozycja