przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Ochrony Środowiska
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 838, fax +48 91 42 45 432
    wosr@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WOŚr-VI
Przekazanie innej dokumentacji geologicznej

Podstawa prawna: art. 88 ust. 2 pkt. 4 i art. 93 ust. 7 i 8, art. 156 ust. 1 pkt. 3 i art. 161 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2022 r. poz. 1072 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2449).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1."Wniosek o przekazanie innej dokumentacji geologicznej" (WOŚr-3).

2.Załączniki:
◦ dokumentacja geologiczna (egzemplarz nr 1, 2, 3).

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Ochrony Środowiska (WOŚr).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub delegaturze wydziału. Nie uzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
2. Inna dokumentacja geologiczna jest sporządzana w przypadku: wykonywania prac geologicznych niekończących się udokumentowaniem zasobów złoża kopaliny lub zasobów wód podziemnych; wykonywania prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi; likwidacji otworu wiertniczego.
3. Dokumentację sporządza w 3 egzemplarzach, w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia prac i przekazuje się odpowiednio organowi administracji geologicznej, który udzielił koncesji, zatwierdził projekt robót geologicznych lub któremu zgłoszono projektu robót geologicznych.

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Ochrony Środowiska
wytworzono:
2016/05/12
odpowiedzialny/a:
Anetta Kieszkowska
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2023/02/03 10:35:07
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2023/02/03 10:35:07 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/01/22 07:38:22 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/06/10 12:19:52 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/04/04 07:51:25 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/23 10:16:57 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/02/05 13:06:38 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/08/07 08:34:47 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/02/02 12:42:33 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/12 13:25:18 nowa pozycja