przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Ochrony Środowiska
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 838, fax +48 91 42 45 432
    wosr@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WOŚr-XXXII
Zatwierdzanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej

Podstawa prawna: art. 93 ust. 2, art. 156 ust. 1 pkt 3 i art. 161 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2022 r. poz. 1072 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 08 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2033) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1."Wniosek o zatwierdzenie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej" (WOŚr-8).
2.Załącznik:
◦ dokumentacja geologiczno-inżynierska (egz. nr 1, 2, 3, 4).

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa:

• za wydanie decyzji - 10,00 zł.

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1 miesiąc, a w sprawach skomplikowanych 2 miesiące.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Ochrony Środowiska (WOŚr).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii lub delegaturze wydziału). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub delegaturze wydziału. Nie uzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Ochrony Środowiska
wytworzono:
2016/05/17
odpowiedzialny/a:
Anetta Kieszkowska
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2023/02/03 14:42:11
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2023/02/03 14:42:11 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/01/22 07:42:26 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/06/10 12:18:29 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/04/04 09:54:52 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/04/04 09:40:48 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/23 10:26:08 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/02/05 13:23:10 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/08/07 09:09:01 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/02/02 12:58:37 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/17 13:02:20 nowa pozycja