przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Ochrony Środowiska
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 838, fax +48 91 42 45 432
    wosr@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WOŚr-XIII
Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych

Podstawa prawna: art. 81 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2022 r. poz. 1072 z późn. zm.) – ten, kto uzyskał koncesję na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny albo uzyskał decyzję o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych, zgłasza zamiar rozpoczęcia robót geologicznych właściwemu:

1. organowi administracji geologicznej;
2. wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta),a na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej – terenowemu organowi administracji morskiej;
3. organowi nadzoru górniczego – jeżeli do robót geologicznych stosuje się wymagania dotyczące ruchu zakładu górniczego.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

„Zgłoszenie zamiaru przystąpienia do wykonywania robót geologicznych” (WOŚr-28).

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Przyjęcie zgłoszenia zgodnie z art. 81 Prawa geologicznego i górniczego.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Ochrony Środowiska (WOŚr)

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

W przypadku braku informacji dot. zgłoszenia rozpoczęcia robót wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub delegaturze wydziału. Nie uzupełnienie zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie zgłoszenia bez rozpoznania.

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Ochrony Środowiska
wytworzono:
2016/05/17
odpowiedzialny/a:
Anetta Kieszkowska
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2023/02/06 08:13:21
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2023/02/06 08:13:21 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/02/03 11:43:19 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/01/22 07:40:15 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/06/10 12:07:28 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/04/04 08:15:29 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/23 10:18:56 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/02/05 13:04:07 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/08/07 08:37:04 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/02/02 12:48:34 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/17 08:26:53 nowa pozycja