przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Ochrony Środowiska
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 838, fax +48 91 42 45 432
    wosr@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WOŚr-XLIX
Udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie miasta Szczecin

□ OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI*
□ PROWADZENIA SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT*
□ PROWADZENIA GRZEBOWISK ZWŁOK ZWIERZĘCYCH*
□ PROWADZENIA SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I ICH CZĘŚCI*

Podstawa prawna: art. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

„Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie miasta Szczecin” (WOŚr-31) w zakresie:

□ OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI*
□ PROWADZENIA SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT*
□ PROWADZENIA GRZEBOWISK ZWŁOK ZWIERZĘCYCH*
□ PROWADZENIA SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I ICH CZĘŚCI*”

II.OPŁATY:

Opłata skarbowa:
● za wydanie decyzji – 616,00 zł
● od upoważnienia dla osoby załatwiającej sprawę – 17,00 zł.
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Ochrony Środowiska (WOŚr).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

VI.UWAGI:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nie uzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Ochrony Środowiska
wytworzono:
2016/05/18
odpowiedzialny/a:
Anetta Kieszkowska
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2023/05/18 08:56:44
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2023/05/18 08:56:44 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/01/22 08:19:20 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/04/04 10:19:57 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/23 10:29:56 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/18 12:32:02 nowa pozycja