przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Ochrony Środowiska
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 838, fax +48 91 42 45 432
    wosr@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WOŚr-LVII
Wpisanie do Rejestru społecznych opiekunów kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Szczecin i aktualizacja danych

Podstawa prawna:art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art.11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o wpis do Rejestru społecznych opiekunów kotów wolno żyjących (WOŚr-33),
2. Oświadczenie – aktualizacja danych w Rejestrze społecznych opiekunów kotów wolno żyjących (WOŚr-48),
3. kolorowa aktualna fotografia o wymiarach 3,50 cm × 4,50 cm.

II. OPŁATY:

Bez opłat.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 14 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Ochrony Środowiska (WOŚr).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nie uzupełnienie wniosku we wskazanym w wezwaniu terminie, spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Ochrony Środowiska
wytworzono:
2020/02/14
odpowiedzialny/a:
Anetta Kieszkowska
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2023/05/18 10:21:32
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2023/05/18 10:21:32 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/05/18 10:20:53 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/05/18 10:16:16 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/05/18 10:10:48 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2020/02/14 10:40:30 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2020/02/14 10:35:09 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2020/02/14 10:33:04 nowa pozycja