przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Ochrony Środowiska
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 838, fax +48 91 42 45 432
    wosr@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WOŚr-VII
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

Podstawa prawna: dział II rozdział 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 450, 650, 723).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego” (WOŚr-41) – w przypadku sprawozdania z wykonania zadania publicznego zleconego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

2. „Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego” (WOŚr-42) – w przypadku sprawozdania z wykonania zadania publicznego zleconego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania na podstawie Oferty Realizacji Zadania Publicznego ogłaszanych po dniu 3 września 2016 roku.

3. „Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego - regranting” (WOŚr-43) – w przypadku sprawozdania z wykonania zadania publicznego zleconego na podstawie przepisów rozporządzenia Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego (regranting) oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania na podstawie Oferty Realizacji Zadania Publicznego ogłaszanych po dniu 3 września 2016 roku.

4. „NOWE Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego” (WOŚr-44) w przypadku sprawozdania z wykonania zadania publicznego zleconego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania na podstawie Oferty Realizacji Zadania Publicznego ogłaszanych po dniu 1 marca 2019 roku.

5. „NOWE Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego - regranting” (WOŚr-45) – w przypadku sprawozdania z wykonania zadania publicznego zleconego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego (regranting) oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania na podstawie Oferty Realizacji Zadania Publicznego ogłaszanych po dniu 1 marca 2019 roku.

6. „Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego” (WOŚr-46).

7. „NOWE Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego” (WOŚr-39)

8.Załączniki:
• dodatkowe materiały mogące dokumentować działania faktyczne podjęte przy realizacji zadania (np. listy uczestników projektu, publikacje wydane w ramach projektu, raporty, wyniki prowadzonych ewaluacji), jak również dokumentować konieczne działania prawne (kopie umów, kopie dowodów przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w ramach zamówień publicznych).

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Ochrony Środowiska (WOŚr)

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

1. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego” (WOŚr-41) - Dotyczy sprawozdań z realizacji zadań zleconych w Otwartych Konkursach Ofert ogłaszanych przed dniem 3 września 2016 roku.
2. „Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego” (WOŚr-42) - Dotyczy sprawozdań z realizacji zadań zleconych w Otwartych Konkursach Ofert ogłaszanych po dniu 3 września 2016 roku.
3. „Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego - regranting ” (WOŚr-43) - Dotyczy sprawozdań z realizacji zadań zleconych w Otwartych Konkursach Ofert ogłaszanych po dniu 3 września 2016 roku realizowanych na podstawie oferty realizacji zadania publicznego o której mowa w art. 14 ust. 1a i 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z Art. 16a powyższej ustawy.
4. „NOWE Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego” (WOŚr-44) – Dotyczy sprawozdań z realizacji zadań zleconych w Otwartych Konkursach Ofert ogłaszanych po dniu 1 marca 2019 roku.
5. „NOWE Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego - regranting” (WOŚr-45) - Dotyczy sprawozdań z realizacji zadań zleconych w Otwartych Konkursach Ofert ogłaszanych po dniu 1 marca 2019 roku realizowanych na podstawie oferty realizacji zadania publicznego o której mowa w art. 14 ust. 1a i 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z Art. 16a powyższej ustawy.
6. „Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego” (WOŚr-46) - Dotyczy sprawozdań z realizacji zadań, zleconych organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert, złożonych przed dniem 1 marca 2019 roku.
7. „NOWE Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego” (WOŚr-39) - Dotyczy sprawozdań z realizacji zadań, zleconych organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert, złożonych po dniu 1 marca 2019 roku.

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Ochrony Środowiska
wytworzono:
2020/01/24
odpowiedzialny/a:
Anetta Kieszkowska
wprowadził/a:
Andrzej Żbikowski
dnia:
2020/01/24 08:02:46
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2020/01/24 08:02:46 nowa pozycja