przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Ochrony Środowiska
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 838, fax +48 91 42 45 432
    wosr@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WOŚr-XLI
Informacja o wyrobach zawierających azbest

Podstawa prawna: 162 ust. 4 ustawy z dnia Prawo ochrony środowiska Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U z 2011 r., Nr 8, poz.31).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

"Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania" (WOŚr-23).

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Nie wymaga odpowiedzi.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Ochrony Środowiska (WOŚr).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

1. Właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest, (osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą) dokonuje inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest, poprzez sporządzenie spisu z natury.
2. Wynik inwentaryzacji ujmuje się w informacji, według wzoru określonego w punkcie I.
3. Informacja podlega corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku. Kopię złożonej informacji (drugi egzemplarz), właściciel, zarządca lub użytkownik przechowuje przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Ochrony Środowiska
wytworzono:
2016/05/18
odpowiedzialny/a:
Anetta Kieszkowska
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2023/05/18 13:49:46
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2023/05/18 13:49:46 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/04/04 09:59:29 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/23 10:28:34 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/18 10:00:32 nowa pozycja