przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Ochrony Środowiska
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 838, fax +48 91 42 45 432
    wosr@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WOŚr-XXVIII
Zatwierdzanie projektów robót hydrogeologicznych

Podstawa prawna: art. 80 ust. 1-6 oraz art. 156 ust. 1 pkt 3 i art. 161 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2022r. poz. 1072 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1696 z późn. zm.) (Dz. U. z 2016 r. poz. 2033) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2022r. poz. 2000 z późn. zm.).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o zatwierdzenie projektu robót hydrogeologicznych wraz z informacją o prawach, jakie przysługują wnioskodawcy do nieruchomości, w granicach której roboty mają być wykonywane” (WOŚr-1).
2. Załącznik:
• projekt robót hydrogeologicznych (egzemplarz nr 1 i 2).

II.OPŁATY:

Opłata skarbowa:
• za wydanie decyzji – 10,00 zł.

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1 miesiąc, a w sprawach skomplikowanych 2 miesiące.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Ochrony Środowiska (WOŚr).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii lub delegaturze wydziału). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

VI.UWAGI:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub delegaturze wydziału. Nie uzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Ochrony Środowiska
wytworzono:
2016/05/17
odpowiedzialny/a:
Anetta Kieszkowska
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2023/02/03 14:01:28
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2023/02/03 14:01:28 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/02/03 14:01:11 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/01/22 07:43:29 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/06/10 12:31:04 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/06/10 12:12:51 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/04/04 09:26:57 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/23 10:24:02 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/02/05 13:20:08 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/08/07 08:55:29 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/02/02 12:54:14 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/17 11:58:31 nowa pozycja