przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Ochrony Środowiska
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 838, fax +48 91 42 45 432
    wosr@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WOŚr-LIII
Wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją z zakresu gospodarki leśnej

Podstawa prawna: art. 37a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm.)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

• „Wniosek o wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją z zakresu gospodarki leśnej” (WOŚr-36),
• Pełnomocnictwo w przypadku, gdy strona działa przez pełnomocnika (oryginał lub odpis notarialnie poświadczony za zgodność z oryginałem),
• Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia,
• Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenia pełnomocnictwa (w przypadku złożenia pełnomocnictwa).

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa:
• Opłata za wydanie zaświadczenia wynosi: 17 zł za każdą działkę ujętą w zaświadczeniu (w przypadku, gdy dwie lub więcej działek ujętych w zaświadczeniu stanowi jedną księgę wieczystą, wówczas opłata wynosi 17 zł),
• Opłata w przypadku złożenia pełnomocnictwa wynosi 17 zł

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 7 dni

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Ochrony Środowiska (WOŚr).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.
 

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Ochrony Środowiska
wytworzono:
2020/01/22
odpowiedzialny/a:
Anetta Kieszkowska
wprowadził/a:
Andrzej Żbikowski
dnia:
2020/01/22 08:56:08
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2020/01/22 08:56:08 nowa pozycja