Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Najczęściej zadawane pytania - pełnomocnik

Nie mogę osobiście zgłosić się do Urzędu, aby załatwić sprawę, jak rozwiązać ten problem?

Na podstawie art. 32 kodeks postępowania administracyjnego strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.

Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie ze wskazaniem imienia i nazwiska, adresu pełnomocnika oraz zakresu udzielanego pełnomocnictwa.

Zgodnie z częścią IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.) od pełnomocnictwa należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł.

Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie wyżej cytowanej ustawie o opłacie skarbowej. Do sprawy należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty.

udostępnił: , wytworzono: 2010/01/08, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2019/06/19 10:32:55
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2019/06/19 10:32:55 modyfikacja wartości
Agnieszka Klimek 2013/05/28 15:26:41 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2010/01/08 14:40:07 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2010/01/08 14:39:27 modyfikacja wartości
Agnieszka Klimek 2010/01/08 14:37:24 nowa pozycja
Wydruk