przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 528, fax +48 91 42 45 548
    wmir@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WMiRSPN-XXVI
Sprzedaż pomieszczenia gospodarczego na rzecz najemcy / pomieszczenia niespełniającego wymogów samodzielności na rzecz właściciela lokalu przyległego

Podstawa prawna: art. 2 ust. 2-3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, Rozdział III Działu II ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Uchwała Nr XLII/1206/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali użytkowych, garaży, pomieszczeń gospodarczych, pomieszczeń niespełniających wymogów samodzielności i udziałów w lokalach użytkowych, będących własnością Gminy Miasto Szczecin.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o sprzedaż pomieszczenia gospodarczego” (WMiRSPN-11).
2. Załączniki:
• tytuł prawny do lokalu (najem lub własność),
• mapka sytuacyjna z zaznaczeniem położenia lokalu przyległego.

II.OPŁATY:

Procedura sprzedaży wykonywana jest bezpłatnie.
Po stronie nabywającego leży jednak obowiązek pokrycia kosztów przygotowania pomieszczenia gospodarczego do sprzedaży lub odpowiednio pomieszczenia niespełniającego wymogów samodzielności, których wysokość ustalana jest corocznie i obejmuje wydatki Gminy na wycenę pomieszczenia gospodarczego lub odpowiednio pomieszczenia niespełniającego wymogów samodzielności oraz dokumentację z Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej odnośnie jednego pomieszczenia gospodarczego w roku poprzedzającym rok, w którym dochodzi do zbycia pomieszczenia z uwzględnieniem aktualnie zawartych umów z rzeczoznawcami. Ponadto nabywający uiszcza opłaty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem własności pomieszczenia.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 1 roku od daty wpłynięcia wniosku do tut. Urzędu (jest to termin wszczęcia procedury).

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości (WMiRSPN).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI.UWAGI:

1. Wniosek składa się za pośrednictwem właściwego zarządcy (Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, STBS sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie).
2. W wypadku, gdy dla nieruchomości brak jest założonej księgi wieczystej, bądź trwa regulacja stanu prawnego nieruchomości, w której położone jest dane pomieszczenie, sprawa sprzedaży będzie załatwiona w późniejszym terminie niż ten wskazany w punkcie III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY.
3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub delegaturze wydziału.

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości
wytworzono:
2021/01/25
odpowiedzialny/a:
Małgorzata Waszak
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2023/03/17 13:38:30
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2023/03/17 13:38:30 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/02/13 10:31:20 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/01/25 07:37:09 nowa pozycja