przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Ochrony Środowiska
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 838, fax +48 91 42 45 627
    wosr@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WOŚr-XXII
Wpisanie do rejestru zwierząt na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody

Podstawa prawna: art. 64 ust. 1, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244, 2340, z 2019 r. poz. 1696, 1815)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

„Wniosek o wpisanie do rejestru zwierząt na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody” (WOŚr-2) wraz z wymienionymi w nim załącznikami.

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa:

• za wydanie zaświadczenia - 26,00 zł.

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wpisanie do rejestru.

Większa ilość zwierząt tego samego gatunku, może być ujęta w jednym wniosku, o ile zwierzęta te pochodzą z jednej hodowli i są w zbliżonym wieku – w innych przypadkach należy złożyć odrębny wniosek dla każdego zwierzęcia.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 7 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Ochrony Środowiska (WOŚr).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia przysługuje zażalenie wnoszone do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin, w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia stronie.

VI. UWAGI:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nie uzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Ochrony Środowiska
wytworzono:
2016/05/17
odpowiedzialny/a:
Anetta Kieszkowska
wprowadził/a:
Andrzej Żbikowski
dnia:
2020/01/21 09:54:44
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2020/01/21 09:54:44 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/04/04 09:09:24 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/23 10:22:10 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/06/08 13:47:24 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/17 10:06:26 nowa pozycja