Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Na rok 2022 od stycznia obowiązują nowe formularze deklaracji i nowe załączniki:

pozostałe druki pozostają bez zmian

Gospodarka odpadami

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2022 r.

Na podstawie Uchwały Nr XXXII/937/21 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 października 2021 r.  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty za pojemnik od 1 stycznia 2022 r. na terenie Szczecina będą obowiązywały nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowe stawki opłaty:

W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ, w której średniomiesięczne zużycie wody nie przekracza 6 m3 * oraz W ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ:
9,30 zł za 1m3 zużytej wody

Podstawa naliczenia opłaty od ilości zużytej wody: średniomiesięczne zużycie wody za okres 6 lub 12 miesięcy wybranych z 18 miesięcy poprzedzających datę, od której obowiązuje deklaracja, np. przy opłacie od stycznia 2022 r. z rachunków za wodę z 18 miesięcy wstecz, tj. od lipca 2020 r. do końca 2021 r., wybrać 6 lub 12 miesięcy po kolei.

WAŻNE: Od kwietnia 2022 r. w zabudowie wielorodzinnej opłata nie może przekroczyć kwoty 160,83 zł za gospodarstwo domowe.

Dla pozostałych nieruchomości W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ (w tych nieruchomościach, w których średniomiesięczne zużycie wody przekracza 6 m3 wody):
105,00 zł miesięcznie  od gospodarstwa domowego

Dla części niemieszkalnej nieruchomości ustalona została stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik:

 • o pojemności 80 l – 13,32 zł,
 • o pojemności 110 l – 18,44 zł,
 • o pojemności 120 l – 19,98 zł,
 • o pojemności 240 l – 39,95 zł,
 • o pojemności 360 l – 55,00 zł,
 • o pojemności 800 l – 118,17 zł,
 • o pojemności 1100 l – 140,00 zł.

UWAGA! Od 1 stycznia 2021 nie można zadeklarować braku segregacji.

Właścicielom nieruchomości, którzy nie będą segregować odpadów opłata zostanie określona w drodze decyzji przy zastosowaniu dwukrotnie wyższej stawki niż dla odpadów segregowanych:

 • od ilości zużytej wody – 18,60 zł za 1 m3 zużytej wody
 • od gospodarstwa domowego – 210,00 zł miesięczni od gospodarstwa.
 • za pojemniki w części niemieszkalnej nieruchomości:
  • o pojemności 80 l – 26,64 zł,
  • o pojemności 110 l – 36,88 zł,
  • o pojemności 120 l – 39,96 zł,
  • o pojemności 240 l – 79,90 zł,
  • o pojemności 360 l – 110,00 zł,
  • o pojemności 800 l – 236,34 zł,
  • o pojemności 1100 l – 280,00 zł.

Zwolnienie z części opłaty dla kompostujących w całości bioodpady. Dotyczy tylko zabudowy jednorodzinnej.

 • bioodpady muszą być w całości kompostowane.
 • gmina nie odbiera z takich nieruchomości bioodpadów.
 • zwolnienie wynosi 5% opłaty.
 • w celu skorzystania ze zwolnienia należy złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UWAGA! Terminy płatności oraz numery rachunków bankowych pozostają bez zmian!

Zawiadomienia o nowej kwocie opłaty za odpady

Urząd Miasta Szczecin zawiadomi część właścicieli nieruchomości o nowej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikającej ze zmiany. Ci właściciele, którzy otrzymają zawiadomienie nie muszą składać deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ze względu na zmianę stawek.

Kto dostanie zawiadomienie o nowej wysokości opłaty?

 • Wszyscy właściciele nieruchomości, którzy mieszkają w domach jednorodzinnych i płacą opłatę od gospodarstwa domowego na podstawie deklaracji lub zawiadomień.
 • Właściciele nieruchomości, którzy dotychczas płacili opłatę na podstawie ilości zużytej wody, ale  składali deklaracje o wysokości opłaty obowiązującej od miesiąca innego niż styczeń danego roku (np. od kwietnia 2021 r.).

Ci właściciele dostaną jednak zawiadomienie o wysokości opłaty obowiązującej tylko na pewien okres (np. do marca 2022 r.) i po upływie tego okresu muszą złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kto powinien złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującą od stycznia 2022 r. i w jakim terminie?

 • Właściciele nieruchomości  w zabudowie wielorodzinnej oraz w zabudowie jednorodzinnej, w której zużycie wody nie  przekracza średniomiesięcznie 6 m3, którzy powinni złożyć deklarację obowiązującą od stycznia 2022 r.
 • Właściciele nieruchomości, którzy nie składali deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku z czym wysokość opłaty określono im w decyzji.

Deklaracje należy złożyć do 10 lutego 2022 r.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących wypełnienia DEKLARACJI prosimy o kontakt pod numerami: 91 435 1239, 91 435 1202, 91 435 1210, 91 435 1213, 91 435 1220, 91 435 1179

W sprawach dotyczących odbiorów odpadów, wyposażenia (worki, pojemniki), harmonogramów: 91 435 11 99

W sprawie wpłat, stanu konta, upomnień - Wydział Księgowości tel. 91 435 12 14 (stan konta, wpłaty) albo 91 424 54 27, 91 424 5400 (upomnienia)

Kontakt e-mailowy w sprawach dotyczących gospodarki odpadami: gospodarka_odpadami@um.szczecin.pl


 

 Link do zewnętrzenego serwisu ecoszczecin.pl - otwiera się w nowym oknie

udostępnił: Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, wytworzono: 2013/05/15, odpowiedzialny/a: dyrektor wydziału, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2022/09/28 12:53:31
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2022/09/28 12:53:31 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2022/06/02 12:06:15 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2022/01/21 14:14:15 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2021/12/30 13:08:34 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2021/12/30 13:02:12 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/12/31 21:23:18 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/12/31 21:15:42 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/12/31 21:14:17 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/11/10 11:58:19 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/11/10 11:04:26 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/01/24 14:39:05 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/01/24 14:21:49 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/01/24 13:26:02 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/01/24 13:24:03 modyfikacja wartości
Agnieszka Korczyńska 2019/12/19 12:30:49 modyfikacja wartości
Agnieszka Korczyńska 2019/12/19 12:29:09 modyfikacja wartości
Agnieszka Korczyńska 2019/12/19 10:56:38 modyfikacja wartości
Agnieszka Korczyńska 2019/12/19 10:55:43 modyfikacja wartości
Agnieszka Korczyńska 2019/12/19 10:45:39 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/12/03 09:00:23 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/12/03 08:43:07 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/06/03 10:48:35 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/06/03 10:45:42 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/12/17 08:24:41 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2017/11/29 13:32:28 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2017/11/29 13:05:37 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2017/02/20 10:05:17 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2017/02/16 13:31:15 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/09/12 14:49:53 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/05/13 07:59:49 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/05/06 12:58:05 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/11/26 08:34:20 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/11/26 08:33:11 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/06/23 10:59:18 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/05/21 09:58:48 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/05/21 09:07:09 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/03/30 14:10:16 modyfikacja wartości
Ewa Szynkowska 2015/02/20 07:56:52 modyfikacja wartości
Ewa Szynkowska 2015/02/19 10:32:24 modyfikacja wartości
Ewa Szynkowska 2015/02/19 10:30:56 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2014/12/30 14:02:59 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2014/12/30 14:01:57 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2014/12/30 11:43:18 modyfikacja wartości
Ewa Szynkowska 2014/01/03 11:21:32 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2013/12/18 08:31:21 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2013/12/18 08:30:53 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2013/12/18 08:28:14 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2013/12/17 14:47:43 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2013/12/17 14:39:27 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2013/12/17 11:56:05 modyfikacja wartości
Wydruk